سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
بازدید از مرکز فیاض بخش با حضور استاد گرامی سرکار خانم نوربخش | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد