سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۷ تیر , ۱۴۰۱
بازدید از موزه ورزشی آستان قدس رضوی به مناسبت هفته تربیت بدنی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد