سال جهش تولید سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
گزارش تصویری بازدید از گروه کارخانجات زیتون آرشیا "5 دی ماه 97" | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

گزارش تصویری بازدید از گروه کارخانجات زیتون آرشیا “۵ دی ماه ۹۷”