سال جهش تولید جمعه, ۱۵ اسفند , ۱۳۹۹
گزارش تصویری بازدید از گروه کارخانجات زیتون آرشیا “۵ دی ماه ۹۷” | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

گزارش تصویری بازدید از گروه کارخانجات زیتون آرشیا “۵ دی ماه ۹۷”