سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
IMG_1531 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد