سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
IMG_1537 | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد