سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱
IMG_1549 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد