سال جهش تولید دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۰
بازدید دانشجویان رشته مدیریت از برند اطمینان با حضور جناب آقای دکتر طاهرپور کلانتری | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

بازدید دانشجویان رشته مدیریت از برند اطمینان با حضور جناب آقای دکتر طاهرپور کلانتری