سال جهش تولید جمعه, ۱۵ اسفند , ۱۳۹۹
بازدید دانشجویان رشته مدیریت از برند اطمینان با حضور جناب آقای دکتر طاهرپور کلانتری | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

بازدید دانشجویان رشته مدیریت از برند اطمینان با حضور جناب آقای دکتر طاهرپور کلانتری