سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
بازدید دانشجویان گروه مدیریت موسسه از گروه کارخانجات برند پپسی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

بازدید دانشجویان گروه مدیریت موسسه از گروه کارخانجات برند پپسی