سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۱۱ تیر , ۱۴۰۱
بازدید دانشجویان گروه مدیریت موسسه از گروه کارخانجات برند پپسی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

بازدید دانشجویان گروه مدیریت موسسه از گروه کارخانجات برند پپسی