سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱
بازدید دانشجویی از نمایشگاه بین المللی کتاب در مشهد | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد