سال جهش تولید جمعه, ۷ آذر , ۱۳۹۹
photo_2018-07-16_12-29-43 – موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد