سال جهش تولید جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹ | ۲۳:۳۴
برگزاری اولین کارگاه روش حفظ قرآن کریم جهت آمادگی و تمرین طرح بشارت | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد