سال جهش تولید شنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۹
برگزاری اولین کارگاه روش حفظ قرآن کریم جهت آمادگی و تمرین طرح بشارت | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد