سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» شنبه, ۱ آبان , ۱۴۰۰
برگزاری جلسه دبیران کانون های دانشجویی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد