سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱
برگزاری جلسه دبیران کانون های دانشجویی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد