سال جهش تولید جمعه, ۱۴ آذر , ۱۳۹۹
dore(FILEminimizer) – موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد