سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین پنجشنبه, ۹ تیر , ۱۴۰۱
برگزاری دومین کارگاه طرح بشارت | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد