سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۷ تیر , ۱۴۰۱
برگزاری دومین گفتمان ازسلسله نشست های دانشجویی کانون همیاران سلامت روان | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد