سال جهش تولید جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
برگزاری دومین گفتمان ازسلسله نشست های دانشجویی کانون همیاران سلامت روان | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد