سال جهش تولید شنبه, ۱۵ آذر , ۱۳۹۹
برگزاری دومین گفتمان ازسلسله نشست های دانشجویی کانون همیاران سلامت روان | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد