سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین پنجشنبه, ۱۴ مهر , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۹-۰۶-۱۱_۱۷-۰۸-۵۶ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۹-۰۶-۱۱_۱۷-۰۸-۵۶