سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱
SONY DSC | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد