سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱
برگزاری میز گرد دانشجویی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد