سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱
برگزاری کارگاه آموزشی به مناسبت هفته پژوهش | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

برگزاری کارگاه آموزشی به مناسبت هفته پژوهش