سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱
photo_۲۰۲۰-۰۲-۰۲_۱۷-۳۷-۵۷ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۲۰-۰۲-۰۲_۱۷-۳۷-۵۷