سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
بزرگداشت روز دانشجو | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد