سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱
مراسم بزرگداشت روز دانشجو | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد