سال جهش تولید شنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۹
مراسم بزرگداشت روز دانشجو | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد