سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
بمناسبت روزجهانی روانشناس ; سومین ژورنال کلاب | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد