سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱
به همت انجمن علمی گروه مدیریت، کارگاه آموزشی اصول مذاکره | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد