سال جهش تولید یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹ | ۰۴:۲۶
به همت انجمن علمی گروه مدیریت، کارگاه آموزشی اصول مذاکره | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد