سال رونق تولید چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
به همت انجمن علمی گروه مدیریت، کارگاه آموزشی اصول مذاکره | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد