سال رونق تولید سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
به همت انجمن علمی گروه مدیریت، کارگاه آموزشی اصول مذاکره | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد