سال جهش تولید شنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۹
به همت انجمن علمی گروه مدیریت، کارگاه آموزشی اصول مذاکره | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد