سال رونق تولید جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸
به همت انجمن علمی گروه مدیریت، کارگاه آموزشی اصول مذاکره | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد