سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» شنبه, ۱ آبان , ۱۴۰۰
تعطیلی فعالیت های آموزشی و کلاس های موسسه | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد