سال جهش تولید جمعه, ۷ آذر , ۱۳۹۹
تعطيلي فعاليت هاي آموزشي و كلاس هاي موسسه | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد