سال جهش تولید دوشنبه, ۱۸ اسفند , ۱۳۹۹
تعطیلی فعالیت های آموزشی و کلاس های موسسه | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد