سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
تعطیلی فعالیت های آموزشی و کلاس های موسسه | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد