سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
تعطیلی فعالیت های آموزشی و کلاس های موسسه | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد