سال رونق تولید پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
تقویم آموزشی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد
تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 موسسه آموزش عالی حکیم طوس

نیمســـال اول سال تحصیلی 98-1397

ردیفعنوان تاریخ اجرا 
1انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب(از ساعت 9 آغاز میشود)1397/6/131397/6/20
2شروع کلاس‌ها1397/6/31
3حذف و اضافه الکترونیکی تحت وب(از ساعت 9 آغاز میشود)1397/7/71397/7/9
4آخرین مهلت حذف تکدرس1397/10/12
5ارزشیابی دروس(الزامی میباشد)1397/10/51397/10/20
6اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
(به همره داشتن کارت جهت شرکت در جلسات امتحان الزامی است)
1397/10/151397/10/22
7پایان کلاسها 1397/10/20
8امتحانات(14 روز)1397/10/241397/11/9
آخرین مهلت تحویل پایان نامه به گروه جهت اخذ مجوز دفاع1397/11/11
9مهلت دفاع از پایان‌نامه، پروژه،کارآموزی و سمینار1397/11/30

نیمســـال دوم سال تحصیلی 98-1397

ردیفعنوان تاریخ اجرا 
1انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب(از ساعت 9 آغاز میشود)1397/11/13-1397/11/16
2شروع کلاس‌ها1397/11/21
3حذف و اضافه الکترونیکی تحت وب(از ساعت 9 آغاز میشود)1397/11/27-1397/11/29
4آخرین مهلت حذف تکدرس1398/3/13
5ارزشیابی دروس(الزامی میباشد)1398/3/4-1398/3/26
7اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
(به همره داشتن کارت جهت شرکت در جلسات امتحان الزامی است)
1398/3/18-1398/3/27
8پایان کلاسها1398/3/23
9امتحانات(14 روز)1398/3/27-1398/4/11
آخرین مهلت تحویل پایان نامه به گروه جهت اخذ مجوز دفاع1398/6/14
مهلت دفاع از پایان‌نامه، پروژه،کارآموزی و سمینار1398/6/31