سال جهش تولید یکشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۳۹۹ | ۱۸:۳۸
تقویم آموزشی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد
تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-1398 موسسه آموزش عالی حکیم طوس

نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

ردیفعنوان تاریخ اجرا 
1انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب(از ساعت 9 آغاز میشود)1398/6/12-1398/6/14
2شروع کلاس‌ها1398/6/30
3حذف و اضافه الکترونیکی تحت وب(از ساعت 9 آغاز میشود)1398/7/6-1398/7/7
4آخرین مهلت حذف تکدرساز روز بعد از حذف و اضافه تا تاریخ 1398/10/12
5ارزشیابی دروس(الزامی میباشد)1398/10/7-1398/10/16
7اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
(به همره داشتن کارت جهت شرکت در جلسات امتحان الزامی است)
1398/10/14-1398/10/22
8پایان کلاسها1398/10/19
9امتحانات(14 روز)1398/10/23-1398/11/8
10آخرین مهلت اعلام نمره دروس معرفی به استاد1398/11/8
11آخرین مهلت تحویل پایان نامه به گروه جهت اخذ مجوز دفاع1398/11/10
12مهلت دفاع از پایان‌نامه، پروژه،کارآموزی و سمینار1398/11/30

نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

ردیفعنوان تاریخ اجرا 
1انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب(از ساعت 9 آغاز میشود)1398/11/121398/11/14
2شروع کلاس‌ها1398/11/19
3حذف و اضافه الکترونیکی تحت وب(از ساعت 9 آغاز میشود)1398/11/261398/11/27
4آخرین مهلت حذف تکدرساز روز بعد از حذف و اضافه تا تاریخ 1399/3/8
5ارزشیابی دروس(الزامی میباشد)1399/3/31399/3/19
6اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
(به همره داشتن کارت جهت شرکت در جلسات امتحان الزامی است)
1399/3/171399/3/25
7پایان کلاسها 1399/3/22
8امتحانات(14 روز)1399/3/261399/4/11
9آخرین مهلت اعلام نمره دروس معرفی به استاد1399/4/11
10آخرین مهلت تحویل پایان نامه به گروه جهت اخذ مجوز دفاع1399/6/13
11مهلت دفاع از پایان‌نامه، پروژه،کارآموزی و سمینار1399/6/31

*     در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحان برگزار نمی­شود.

*     انتخاب واحد حضوری تحت هیچ شرایطی انجام نخواهد شد.

*     زمان انتخاب واحد تمدید نخواهد شد. همچنین عدم انتخاب واحد در بازه قانونی انصراف از تحصیل تلقی می‌شود.

*     جهت فعال شدن امکان انتخاب واحد باید قبل از شروع زمان انتخاب واحد، مبلغ علی الحساب شهریه واریز گردد.