سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱
تقویم آموزشی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ردیفعنوان تاریخ اجرا 
۱انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب(از ساعت ۹ آغاز میشود)۱۴۰۱/۶/۱۲۱۴۰۱/۶/۱۷
۲شروع کلاس‌ها۱۴۰۱/۶/۲۷
۳حذف و اضافه الکترونیکی تحت وب(از ساعت ۹ آغاز میشود)۱۴۰۱/۷/۴۱۴۰۱/۷/۷
۴حذف تکدرس۱۴۰۱/۷/۹۱۴۰۱/۱۰/۸
۵ارزشیابی دروس(الزامی می باشد)۱۴۰۱/۱۰/۳۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۶اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
(به همره داشتن کارت جهت شرکت در جلسات امتحان الزامی است)
۱۴۰۱/۱۰/۱۵۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۷پایان کلاسها ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۸امتحانات(۱۴ روز)۱۴۰۱/۱۰/۱۹۱۴۰۱/۱۱/۴
۹آخرین مهلت تحویل پایان نامه به گروه جهت اخذ مجوز دفاع۱۴۰۱/۱۱/۶
۱۰مهلت دفاع از پایان‌نامه، پروژه،کارآموزی و سمینار۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ردیفعنوان تاریخ اجرا 
۱انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب(از ساعت ۹ آغاز میشود)۱۴۰۱/۱۱/۱۲۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۲شروع کلاس‌ها۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۳حذف و اضافه الکترونیکی تحت وب(از ساعت ۹ آغاز میشود)۱۴۰۱/۱۱/۲۳۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۴حذف تکدرس۱۴۰۱/۱۱/۲۶۱۴۰۲/۳/۱۱
۵ارزشیابی دروس(الزامی می باشد)۱۴۰۲/۳/۶۱۴۰۲/۳/۱۵
۶اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
(به همره داشتن کارت جهت شرکت در جلسات امتحان الزامی است)
۱۴۰۲/۳/۱۸۱۴۰۲/۳/۲۲
۷پایان کلاسها ۱۴۰۲/۳/۱۸
۸امتحانات(۱۴ روز)۱۴۰۲/۳/۲۳۱۴۰۲/۴/۷
۹آخرین مهلت تحویل پایان نامه به گروه جهت اخذ مجوز دفاع۱۴۰۲/۶/۹
۱۰مهلت دفاع از پایان‌نامه، پروژه،کارآموزی و سمینار۱۴۰۲/۶/۳۱
  • در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحان برگزار نمی­شود.
  • انتخاب واحد حضوری تحت هیچ شرایطی انجام نخواهد شد.
  • زمان انتخاب واحد تمدید نخواهد شد. همچنین عدم انتخاب واحد در بازه قانونی انصراف از تحصیل تلقی می‌شود.
  • جهت فعال شدن امکان انتخاب واحد باید قبل از شروع زمان انتخاب واحد، مبلغ علی الحساب شهریه واریز گردد.