سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
تقویم آموزشی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

تقویم آموزشی سال  تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ موسسه آموزش عالی حکیم طوس

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ردیفعنوانتاریخ اجرا
۱انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب(از ساعت ۹ آغاز می­شود)۱۴۰۰/۶/۱۵۱۴۰۰/۶/۲۰
۲شروع کلاس‌ها۱۴۰۰/۶/۲۷
۳حذف و اضافه الکترونیکی تحت وب(از ساعت ۹ آغاز می­شود)۱۴۰۰/۷/۳۱۴۰۰/۷/۶
۴آخرین مهلت حذف تکدرس۱۴۰۰/۱۰/۸
۵ارزشیابی دروس(الزامی می­باشد)۱۴۰۰/۱۰/۱۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۶اخذ کارت ورود به جلسه امتحان (به همراه داشتن کارت جهت شرکت در جلسات امتحان الزامی است)۱۴۰۰/۱۰/۱۵۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۷پایان کلاس­ها    ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۸امتحانات(۱۴ روز)۱۴۰۰/۱۰/۲۱۱۴۰۰/۱۱/۶
۹آخرین مهلت تحویل پایان نامه به گروه جهت اخذ مجوز دفاع۱۴۰۰/۱۱/۷
۱۰مهلت دفاع از پایان‌نامه، پروژه،کارآموزی و سمینار۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ردیفعنوانتاریخ اجرا
۱انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب(از ساعت ۹ آغاز می­شود)۱۴۰۰/۱۱/۱۱۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۲شروع کلاس‌ها۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۳حذف و اضافه الکترونیکی تحت وب(از ساعت ۹ آغاز می­شود)۱۴۰۰/۱۱/۲۳۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۴آخرین مهلت حذف تکدرس۱۴۰۱/۳/۱۲
۵ارزشیابی دروس(الزامی می­باشد)۱۴۰۱/۳/۵۱۴۰۱/۳/۱۹
۶اخذ کارت ورود به جلسه امتحان (به همراه داشتن کارت جهت شرکت در جلسات امتحان الزامی است)۱۴۰۱/۳/۱۹۱۴۰۱/۳/۲۴
۷پایان کلاس­ها    ۱۴۰۱/۳/۱۹
۸امتحانات(۱۴ روز)۱۴۰۱/۳/۲۵۱۴۰۱/۴/۹
۹آخرین مهلت تحویل پایان نامه به گروه جهت اخذ مجوز دفاع۱۴۰۱/۶/۹
۱۰مهلت دفاع از پایان‌نامه، پروژه،کارآموزی و سمینار۱۴۰۱/۶/۳۱
  • در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحان برگزار نمی­شود.
  • انتخاب واحد حضوری تحت هیچ شرایطی انجام نخواهد شد.
  • زمان انتخاب واحد تمدید نخواهد شد. همچنین عدم انتخاب واحد در بازه قانونی انصراف از تحصیل تلقی می‌شود.
  • جهت فعال شدن امکان انتخاب واحد باید قبل از شروع زمان انتخاب واحد، مبلغ علی الحساب شهریه واریز گردد.

  معاونت آموزشی و پژوهشی