سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» پنجشنبه, ۷ مرداد , ۱۴۰۰
تقویم آموزشی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

تقویم آموزشی سال  تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ موسسه آموزش عالی حکیم طوس

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ردیفعنوانتاریخ اجرا
۱انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب(از ساعت ۹ آغاز می­شود)۹۹/۶/۱۵۹۹/۶/۲۰
۲شروع کلاس‌ها۹۹/۶/۲۹
۳حذف و اضافه الکترونیکی تحت وب(از ساعت ۹ آغاز می­شود)۹۹/۷/۵۹۹/۷/۷
۴آخرین مهلت حذف تکدرس۹۹/۱۰/۹
۵ارزشیابی دروس(الزامی می­باشد)۹۹/۱۰/۱۹۹/۱۰/۱۵
۶اخذ کارت ورود به جلسه امتحان (به همراه داشتن کارت جهت شرکت در جلسات امتحان الزامی است)۹۹/۱۰/۱۵۹۹/۱۰/۲۲
۷پایان کلاس­ها    ۹۹/۱۰/۱۸
۸امتحانات(۱۴ روز)۹۹/۱۰/۲۳۹۹/۱۱/۹
۹آخرین مهلت تحویل پایان نامه به گروه جهت اخذ مجوز دفاع۹۹/۱۱/۹
۱۰مهلت دفاع از پایان‌نامه، پروژه،کارآموزی و سمینار۹۹/۱۱/۳۰

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ردیفعنوانتاریخ اجرا
۱انتخاب واحد الکترونیکی تحت وب(از ساعت ۹ آغاز می­شود)۹۹/۱۱/۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۲شروع کلاس‌ها۹۹/۱۱/۱۸
۳حذف و اضافه الکترونیکی تحت وب(از ساعت ۹ آغاز می­شود)۹۹/۱۱/۲۵۹۹/۱۱/۲۷
۴آخرین مهلت حذف تکدرس۱۴۰۰/۳/۱۳
۵ارزشیابی دروس(الزامی می­باشد)۱۴۰۰/۳/۳۱۴۰۰/۳/۱۷
۶اخذ کارت ورود به جلسه امتحان (به همراه داشتن کارت جهت شرکت در جلسات امتحان الزامی است)۱۴۰۰/۳/۱۸۱۴۰۰/۳/۲۵
۷پایان کلاس­ها    ۱۴۰۰/۳/۲۰
۸امتحانات(۱۴ روز)۱۴۰۰/۳/۲۶۱۴۰۰/۴/۱۰
۹آخرین مهلت تحویل پایان نامه به گروه جهت اخذ مجوز دفاع۱۴۰۰/۶/۱۱
۱۰مهلت دفاع از پایان‌نامه، پروژه،کارآموزی و سمینار۱۴۰۰/۶/۳۱
  • در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحان برگزار نمی­شود.
  • انتخاب واحد حضوری تحت هیچ شرایطی انجام نخواهد شد.
  • زمان انتخاب واحد تمدید نخواهد شد. همچنین عدم انتخاب واحد در بازه قانونی انصراف از تحصیل تلقی می‌شود.
  • جهت فعال شدن امکان انتخاب واحد باید قبل از شروع زمان انتخاب واحد، مبلغ علی الحساب شهریه واریز گردد.

  معاونت آموزشی و پژوهشی