سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» دوشنبه, ۲۴ خرداد , ۱۴۰۰
جشنواره ملی پانزده روز شاد آسمانی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد