سال جهش تولید چهارشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۳۹۹
جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه های استان خراسان رضوی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد