سال جهش تولید جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه های استان خراسان رضوی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد