سال جهش تولید شنبه, ۱۵ آذر , ۱۳۹۹
جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه های استان خراسان رضوی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد