سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱
جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه های استان خراسان رضوی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد