سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
جلسات چهارشنبه ها و کتاب | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد