سال جهش تولید دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
جلسه اکران و نقد و بررسی فیلم " ملی و راه های نرفته اش " | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد