سال جهش تولید چهارشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۳۹۹
جلسه اکران و نقد و بررسی فیلم ” ملی و راه های نرفته اش “ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد