سال رونق تولید سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
جلسه اکران و نقد و بررسی فیلم " ملی و راه های نرفته اش " | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد