سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۷ تیر , ۱۴۰۱
جلسه اکران و نقد و بررسی فیلم ” ملی و راه های نرفته اش “ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد