سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی