سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱
جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان ارشد رشته مدیریت بازرگانی – بازاریابی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان ارشد رشته مدیریت بازرگانی – بازاریابی