سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱
جلسه دفاع پایان نامه سرکارخانم طیبه رضایی کهخا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد