سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۱۱ تیر , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۹-۰۶-۰۴_۱۸-۰۸-۲۵ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۹-۰۶-۰۴_۱۸-۰۸-۲۵