سال جهش تولید جمعه, ۱۵ اسفند , ۱۳۹۹
درخشش ورزشکاران موسسه آموزش عالی حکیم طوس در مسابقات منطقه ۹ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

درخشش ورزشکاران موسسه آموزش عالی حکیم طوس در مسابقات منطقه ۹