سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» شنبه, ۱ آبان , ۱۴۰۰
کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر ورودی ۱۳۹۲تا۱۳۹۶sarfasl | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد