سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» دوشنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۰
کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر ورودی ۱۳۹۲تا۱۳۹۶sarfasl | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد