سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» دوشنبه, ۲۴ خرداد , ۱۴۰۰
کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی ۹۱تا۹۶ chart | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد