سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» چهارشنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۰
کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی ۹۱تا۹۶ chart | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد