سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰
کارشناسی پیوسته علوم سیاسی ورودی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶chart | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد