سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰
کارشناسی پیوسته علوم سیاسی ورودی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶sarfasl | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد