سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» دوشنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۰
کارشناسی پیوسته علوم ورزشی-علوم زیستی ورودی ۱۳۹۴chart | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد