سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» چهارشنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۰
کارشناسی پیوسته علوم ورزشی ورودی ۱۳۹۵و۱۳۹۶chart | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد