سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» دوشنبه, ۲۴ خرداد , ۱۴۰۰
کارشناسی پیوسته علوم ورزشی ورودی ۱۳۹۵و۱۳۹۶sarfasl | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد