سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین پنجشنبه, ۱۴ مهر , ۱۴۰۱
کارشناسی پیوسته فقه و مبانی حقوق اسلامی ورودی ۹۳و۹۴sarfasl | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد