سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» سه شنبه, ۲۴ فروردین , ۱۴۰۰
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶sarfasl | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد