سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» دوشنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۰
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی ورودی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶chart | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد