سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۱۱ تیر , ۱۴۰۱
دریافت جایزه‌ی اول تایپ‌فیس آفرینش‌ در هفتمین بینال جهانى توهوکو، ژاپن ۲۰۲۲ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

دریافت جایزه‌ی اول تایپ‌فیس آفرینش‌ در هفتمین بینال جهانى توهوکو، ژاپن ۲۰۲۲