سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
دهه فجر گرامی باد | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد