سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
دوره پیشرفته آموزش زبان انگلیسی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد