سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱
راه اندازی ربات تلگرامی موسسه آموزش عالی حکیم طوس | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

راه اندازی ربات تلگرامی موسسه آموزش عالی حکیم طوس