سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
روز جهانی قدس گرامی باد. | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد